Sesión 1: O Socialismo Libertario na Galiza

Primeira edición do SELG: Anarquismo e organización

Sesión 1: O Socialismo Libertario na Galiza

12 h A Idea: Orixes, principios, obxectivos e estratexias do Anarquismo
→ Dolors Marín

14 h Xantar

16 h Anarquismo e organización na historia do movemento obreiro galego
→ Eliseo Fernández

18 h Unha ollada libertaria sobre a Galiza actual
→ Eva Loureiro, Carla Abelha e Paco Ascón
Modera: Airis

20 h Concerto de Bombus Bombus
(Xoel López e Pablo Caamiña Ursusson)